• Telefon

  222 302 420

 • al. Prymasa Tysiąclecia 76 (Wola)

  ul. Usypiskowa 2 (Ochota)

 • Zapisz się!
 1. Firma Dancebook Sp. z o.o. z adresem Al. Prymasa Tysiąclecia 76 , 01-424 Warszawa zwana dalej „DanceBook” świadczy usługę polegającą na organizacji kursów tanecznych.
 2. Zapis do usług świadczonych przez DanceBook następuje przez stronę internetową www.dancebookwarszawa.pl, drogą mailową dancebookwarszawa@gmail.com, przez telefon lub poprzez aplikację Messenger na Facebooku.
 3. Uczestnictwo w kursie tanecznym wymaga wcześniejszego zapisu dokonanym poprzez mail, telefon, aplikację Messenger lub online poprzez stronę internetową.
 4. Zapis na kurs taneczny w DanceBook jest ważny do momentu zakończenia całego kursu tanecznego.
 5. Odwołanie uczestnictwa w kursie tanecznym następuje w ten sam sposób co przy dokonaniu zapisu, poprzez nasze kanały dostępności.
 6. Nieobecność można odrobić na innych kursach tanecznych w czasie trwania karnetu, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem DanceBook.
 7. Opłaty za kurs taneczny można dokonać przelewem na nasze konto PL 59 1050 1012 1000 0090 3207 8397, wpisując termin kursu tanecznego oraz nazwisko lub na miejscu przed wejściem na salę kartą płatniczą lub gotówką.
 8. Zapis w kursie tanecznym jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach.
 9. DanceBook ma prawo do zamknięcia kuru tanecznego o ile liczba uczestników będzie wystarczająca.
 10. Poprzez karnet rozumie się opłatę z góry za 4 lub 8 wejść na kurs taneczny. Każdy karnet ma termin ważności.
 11. O zmianie grupy należy poinformować DanceBook poprzez nasze kanały dostępności.
 12. DanceBook prosi aby nie pozostawiać w szatni przedmiotów wartościowych
 13. Ostateczne zapisanie się w kursie tanecznym w DanceBook oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilość godzin, dni, rodzaju kursu tanecznego, rodzaju i ilości usług dodatkowych) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.dancebookwarszawa.pl lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.
 14. Nieobecności na kursie tanecznym, nie wpływają na zmianę lub przedłużenie ważności karnetu.
 15. W przypadku chęci otrzymania faktury za udział w kursie tanecznym, klient powinien poinformować o tym DanceBook przed dokonaniem płatności.
 16. Jeśli klient chce otrzymać fakturę zbiorczą za cały miesiąc, powinien poinformować o tym firmę Dancebook Sp. z o.o. przed pierwszym uczestnictwie w kursie tanecznym  (wówczas zostanie założone konto partnera) gdzie będą zapisywane wszystkie obecności w kursie tanecznym.
 17. Usługobiorca podczas trwania kursu tanecznego ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się na sali. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia należy natychmiast zgłosić ten fakt pracownikowi DanceBook i pokryć 100% kosztów wymiany lub naprawy.
 18. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania należytej czystości pomieszczenia.
 19. Przed wejściem na salę należy zmienić obuwie.
 20. Po zakończonych zajęciach należy dokładnie sprawdzić i zabrać swoje rzeczy.
 21. Za rzeczy pozostawione w budynku DanceBook nie ponosi odpowiedzialności.
 22. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 23. Zabrania się przenoszenia mebli i wyposażenia sali wewnątrz i na zewnątrz obiektu bez zgody wynajmującego.
 24. Przygotowanie Sali do spotkania Usługobiorcy jak i doprowadzenie Sali do stanu pierwotnego po wynajmie Usługobiorca przeprowadza wyłącznie w czasie swojej rezerwacji.
 25. Za złamanie zasad korzystania z sal tanecznych  DanceBook może nałożyć karę grzywny w wysokości 500 zł.
 26. Wszystkie spory, wynikające z różnej interpretacji niniejszego regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
 27. Uczestnicy kursu tanecznego w DanceBook wyrażają zgode na publikacje swojego wizerunku (foto relacja, video relacja).
Scroll Up