• Telefon

    (+48) 222-302-420

  • Adres

    al. Prymasa Tysiąclecia 76 (m. Młynów)

  • Zapisz się!

REZERWACJA

Rezerwacja ważna jest aż do odwołania z Państwa strony.
Anulowanie rezerwacji powyżej 24h przed terminem dla małej sali lub powyżej 7 dni dla dużej sali na wyłączność nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Anulowanie rezerwacji na kilka godzin przed naraża nas na straty dlatego stosujemy zasady opisane w poniższym regulaminie.
Brak anulowania rezerwacji z jednoczesnym brakiem realizacji zamówienia może prowadzić do rezygnacji z dalszej współpracy z klientem. Dodatkowo, mamy wówczas prawo domagać się zapłaty za 100% wartości rezerwacji na mocy umowy jaką Państwo z nami zawierają dokonując zamówienia sali.

REGULAMIN WYNAJMU SAL

1. Rezerwacja usług świadczonych przez firmę DanceBook Academy następuje przez stronę www.dancebookwarszawa.pl/harmonogram , drogą mailową, przez telefon lub przez Messenger Facebook.

2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia obiektu DanceBook Academy.

3. Rezerwacja potwierdzona przez firmę DanceBook jest ważna, aż do odwołania, które nie może nastąpić później niż 24h przed realizacją szkolenia.

4. Opłaty za Rezerwację małej sali można dokonać na nasze konto PL 59 1050 1012 1000 0090 3207 8397, wpisując termin wynajmu oraz nazwisko, przed wejściem na salę kartą płatniczą lub gotówką.

5. W celu potwierdzenia rezerwacji dużej sali na wyłączność powyżej 2 godzin wymagamy wpłaty na konto 100% umówionej stawki.

6. Ostateczna rezerwacja usług w DanceBook Academy oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilości godzin, dni, rodzaju sali, rodzaju i ilości dodatkowych usług) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.dancebookwarszawa.pl lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.

7. Jeśli rezerwacja  sali zostanie odwołana, co w efekcie oznacza zerwanie umowy na świadczenie usług, mniej niż 24 godziny przed realizacją rezerwacji na małej sali lub mniej niż 7 dni na dużej sali na wyłączność, klient który dokonał zamówienia zobowiązany jest do zapłaty 100% całej wartości dokonanej rezerwacji.

8. W przypadku chęci otrzymania faktury za wynajem, klient powinien poinformować o tym firmę DanceBook Academy przed dokonaniem wpłaty.

9. Jeśli klient chce otrzymać fakturę zbiorczą za cały miesiąc, powinien on poinformować o tym Dancebook Academy przed pierwszą rezerwacją (wówczas zostanie założone konto partnera) oraz przechowywać wszelkie paragony za rezerwacje/wynajem. Warunkiem otrzymania faktury jest zwrot paragonów do DanceBook Academy za wszystkie rezerwację objęte fakturą.

10. Jeśli Usługobiorca dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego, czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał.

11. Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji.

12. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu pobieramy opłatę wysokości całości stawki godzinowej według cennika umieszczonego na stronie www.dancebookwarszawa.pl dedykowanej dla danego miasta.

13. W salach oraz innych pomieszczeniach należących do firmy DanceBook Academy lub udostępnianych przez firmę DanceBook Academy obowiązuje całkowity zakaz palenia.

14. Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych w wynajmowanej sali

Scroll Up