• Telefon

  222 302 420

 • Wola | al. Prymasa Tysiąclecia 76

  Ochota | ul. Usypiskowa 2

 • Zarezerwuj
 1. Firma Dancebook Sp. z o.o. z adresem Al. Prymasa Tysiąclecia 76 , 01-424 Warszawa zwana dalej „DanceBook” świadczy usługę polegającą na udzielaniu lekcji indywidualnych.
 2. Rezerwacja usług świadczonych przez DanceBook następuje przez stronę internetową dancebookwarszawa.pl, drogą mailową dancebookwarszawa@gmail.com, przez telefon lub poprzez aplikację Messenger na Facebooku.
 3. Każda lekcja indywidualna wymaga wcześniejszej rezerwacji dokonanej poprzez mail, telefon, aplikację Messenger lub online poprzez stronę internetową. Rezerwacja ta musi również zostać zatwierdzona przez Dancebook.
 4. Lekcje indywidualna potwierdzone przez DanceBook są ważne do momentu ich realizacji lub do odwołania.
 5. Odwołanie lekcji indywidualnej następuje w ten sam sposób co przy jej dokonaniu, poprzez nasze kanały dostępności.
 6. Bezpłatne odwołanie lekcji indywidualnej następuje nie później niż 24h przed realizacją.
 7. Opłaty za lekcje indywidualne można dokonać przelewem na nasze konto PL 59 1050 1012 1000 0090 3207 8397, wpisując termin lekcji indywidualnej oraz nazwisko  lub przez specjalnego linka wysłanego z recepcję Dancebook .
 8. W celu potwierdzenia lekcji indywidualnej wymagamy wcześniejszej wpłaty 50% należności umówionej stawki.
 9. Ostateczna rezerwacja usług w DanceBook oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilość godzin, dni, rodzaju i ilości usług dodatkowych) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie dancebookwarszawa.pl lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.
 10. Jeśli rezerwacja lekcji indywidualnych zostanie odwołana po terminie, co w efekcie oznacza zerwanie umowy na świadczenie usług, mniej niż 24h przed realizacją lekcji indywidualnej, klient który dokonał zamówienia zobowiązany jest do zapłaty 100% całej wartości dokonanej rezerwacji.
 11. W przypadku chęci otrzymania faktury za lekcję indywidualną, klient powinien poinformować o tym DanceBook przed dokonaniem płatności.
 12. Jeśli klient chce otrzymać fakturę zbiorczą za cały miesiąc, powinien poinformować o tym firmę Dancebook Sp. z o.o. przed pierwszą rezerwacją (wówczas zostanie założone konto partnera) gdzie będą zapisywane wszystkie lekcje indywidualne w danym miesiącu.
 13. Jeśli Usługobiorca dokonuje rezerwacji lekcji indywidualnych na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał.
 14. DanceBook zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie lekcji indywidualnej jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonania rezerwacji.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w budynku, jak również do utrzymania należytej czystości wynajmowanego pomieszczenia.
 16. Przed wejściem na salę należy zmienić obuwie.
 17. Po zakończonych zajęciach należy dokładnie sprawdzić i zabrać swoje rzeczy.
 18. Za rzeczy pozostawione w budynku DanceBook nie ponosi odpowiedzialności.
 19. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 20. Wszystkie spory, wynikające z różnej interpretacji niniejszego regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
Scroll Up